Všeobecné obchodní podmínky pro skupinové kurzy

 

Pro účastníky skupinových kurzů pořádaných Jazykovým a vzdělávacím centrem aspire platí závazné Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování vzdělávacích kurzů.

Zasláním závazné příhlášky stvrzuje objednatel kurzu, že s nimi byl seznámen a souhlasí s nimi. Aspire jazykové a vzdělávací centrum je certifikovaným přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English

Naše škola se stala autorizovaným partnerem Evropského centra jazykových zkoušek, oficiálního administrátora mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a CaMLA. Což znamená, že zájemcům tak můžeme kromě našich standartních služeb poskytnout jasné informace o zkouškách, přípravné kurzy a zejména samotné mezinárodní zkoušky přímo v našem regionu bez nutnosti dojíždět do vzdálených lokalit.