Příprava na zkoušky Cambridge English

 

Jazykové kurzy ANGLIČTINY

se zaměřením na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám CAMBRIDGE ENGLISH.

 

Aktuální nabídku přípravných kurzů Cambridge English pro školní rok 2020/2021 včetně rozvrhů a přihlášek naleznete zde

 

Přihlášky ke stažení jsou uvedeny vedle názvů spolupracujících škol. 

 

 

Proč Cambridge English.

 

Naučit se skutečně dobře anglicky je běh na dlouhou trať, který obvykle začíná už na základní škole. Nejen v tomto případě platí, že je nutné vyrazit včas a mít výdrž. Všichni víme, že dobrá angličitna napomáhá k úspěchu v životě. 

 

S dobrou angličtinou rostou možnosti studia a dalšího rozvoje. S dobrou angličtinou roste hodnota lidí na trhu práce. Se stále lepší angličtinou roste i naše sebevědomí. Pro dosažení úspěchu je nutné postupovat po krocích ke konkrétnímu cíli.  Zároveň platí, že bez možnosti ověřit si stupeň své pokročilosti a  prokázat znalost jazykovou zkouškou je úspěch omezený. 

 

Nabízíme přípravné kurzy zakončené mezinárodní jazykovou zkouškou, které napomáhají výsledku učení.

 

Realizujeme a podporujeme nadstandardní studium angličtiny pro děti a studenty, které je v kombinaci s  pravidelnými jazykovými zkouškami postupně dovede k vysokým jazykovým úrovním. 

 

Jazykové kurzy Cambridge English mohou být i Vaše cesta k lepší angličtině!

 

 

Organizace studia v přípravných kurzech Cambridge English.

 

Studium je koncipováno jako rozšiřující a prohlubující, navazuje tedy na látku probíranou ve škole a je organizováno nejčastěji v blocích o délce 26 až 28 týdnů s dotací 1-2 hodiny týdně, které jsou ukončeny jazykovou zkouškou. Rodiče mohou rozhodnout o neúčasti dítěte na zkoušce a v takovém případě nehradí zkouškový poplatek. Vstupní kurz je určen žákům a žákyním 4. ročníků základních škol, dále navazují bloky dalších ročníků. 

 

Hlavní náplní studia je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností dětí a studentů tak, aby jednoznačně splňovaly požadavky dané jazykové úrovně definované Evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR), a to zejména v oblastech slovní zásoby, porozumění mluvenému slovu a mluvení. Jednotlivé bloky studia na sebe navazují a vedou krok za krokem k vysokým úrovním pokročilosti. 

 

Studium probíhá v prostorách spolupracujících základních škol a středních škol  formou jazykových kurzů zřizovaných Jazykovým a vzdělávacím centrem aspire. Na řadě těchto škol je na začátku školního roku organizováno také informační setkání pro rodiče žáků a studenty školy. Podrobné informace naleznete také na webových stránkách těchto škol. 

 

 

Přípravný kurz FCE s rodilým mluvčím!

 

Do přípravného kurzu FCE (B2) se v tomto školním roce zapojí také vyučující, který je rodilým mluvčím. V konverzačně zaměřených hodinách mají studenti jedinečnou možnost si zdokonalit své komunikační dovednosti.  

 

Zkouška nanečisto s examinátorem Cambridge English v rámci přípravného kurzu!

 

Ne každá škola nebo jazykové centrum se může pochlubit, že v jejích řadách pracují lektoři, kteří jsou zároveň certifikovanými hodnotiteli Cambridge zkoušek. V našem jazykovém centru tomu tak je a díky tomu mají naši studenti jistotu, že jejich příprava je komplexní, odborně vedená a odpovídá skutečným požadavkům u zkoušky.

 

V rámci našich přípravných kurzů si mohou studenti vyzkoušet ústní část své zkoušky přímo s examinátorem těchto zkoušek. Získají tak reálnou představu o tom, jak tato zkouška probíhá, naučí se správně strukturovat svůj projev a zjistí, jak mohou být za své výkony ohodnoceni

 

 

Přehled nabízených přípravných kurzů Cambridge English.

 

název kurzu                                                  pro koho je kurz určen

 

STARTERS (Pre A1)                                     žáci ZŠ (3.-4. třída)

MOVERS (A1)                                               žáci ZŠ (4.-5. třída)

KET (A2) for Schools                                   žáci ZŠ (6.-9. třída) / studenti prvních ročníků víceletých gymnázií

PET (B1) for Schools                                   studenti / nadaní žáci posledních ročníků ZŠ 

FCE (B2) for Schools                                   studenti

 

 

Přípravné kurzy ke zkouškám YLE (Young Learners Exams) - STARTERS (Pre A1) a MOVERS (A1)

  • určené pro děti ve věku 6-12/13 let
  • pokládají základy angličtiny v praktickém kontextu, interaktivně a zábavnou formou
  • testy jsou založené na aktivitách - děti ani neví, že skládají zkoušku
  • první pozitivní zkušenost s novým jazykem a postupné budovaní jazykové jistoty
  • zkoušky pokládají základy pro budoucí úspěšné studium angličtiny
  • dostupné materiály pro domácí opakovaní a procvičování zábavnou formou včetně vzorových zkušebních testů

 

Přípravné kurzy  Starters (Pre A1)

První ze tří zkoušek pro nejmenší Young Learners Exams (YLE), která je vhodná pro děti ve 3.- 4. třídě na základní škole. V přípravném kurzu s dětmi procvičujeme porozumění velmi jednoduchým větám a odpovídání na základní otázky. Děti doplňují jednoduchá slova (např. barvy) a popisy předmětů, postupně rozšiřují slovní zásobu s podpůrnou vizuální a zvukovou podporou s důrazem na jejich správnou výslovnost.

Více informací o zkouškách:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/

 

ROZVRH

kurz                             kde                                              kdy

Starters (Pre A1)         ZŠ 28. října                                 pondělí     15:00 - 15:45                   

Starters (Pre A1)         ZŠ Jiráskovy sady                     středa       14:10 - 14:55                   

 

Termín ukončení přijetí přihlášek     15.9. 2020 

Zahájení výuky v kurzech                 v týdnu od 21. 9. 2020  (dle rozvrhu)

 

 

Přípravné kurzy Movers (A1)

Druhá ze tří zkoušek pro nejmenší Young Learners Exams (YLE), která je vhodná pro děti ve 4. - 6. třídě na základní škole. V kurzu se děti naučí používat jednoduché věty, vyjadřovat názor (souhlas/nesouhlas) nebo klást jednoduché otázky. Děti ve zkoušce popisují předměty a činnosti a mají za úkol vymyslet příběh na základě obrázků. Úroveň A1 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 5. třídy (1. stupeň ZŠ).

Více informací o zkouškách:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/movers/

 

ROZVRH

kurz                              kde                                             kdy

MOVERS (A1)              ZŠ 28. října                               pondělí    14:10 - 14:55                          

MOVERS (A1)              ZŠ Jiráskovy sady                   středa      15:00 - 15:45                          

 

Termín ukončení přijetí přihlášek     15.9. 2020 

Zahájení výuky v kurzech                 v týdnu od 21. 9. 2020  (dle rozvrhu)

 

A2 Flyers

Poslední ze tří zkoušek pro nejmenší Young Learners Exams (YLE), která je vhodná pro děti v 5. - 7. třídě na základní škole. V této zkoušce je vyžadováno porozumění instrukcím ve více větách a schopnost konverzovat o běžných tématech i v minulém čase. A2 Flyers je první zkouška, ve které děti píšou krátky text (cca 20 slov) na základě 3 obrázků.

Více informací o zkouškách:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/

Přípravné kurzy A2 Flyers v tomto školním roce nenabízíme. Zájemci o rozšiřování jazykových dovedností na úrovni A2 mohou zvolit přípravný kurz A2 KET.

 

 

Přípravné kurzy KET (A2)

Zkouška A2 Key for Schools (dříve známá jako KET for Schools) testuje angličtinu na úrovni A2. Nejčastěji se na tuto zkoušku připravují žáci na 2. stupni základní školy (7.-9. tříd) nebo studenti nižších stupňů víceletých gymnázií. V přípravném kurzu je již kladen větší důraz na produktivní dovednosti (zejména v sekci writing, kde studenti více píšou). Jedná se o první zkoušku, ve které studenti získávají mezinárodně uznávaný certifikát s dlouhodobou platností. Úroveň A2 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny na konci 2. stupně ZŠ. Zkouška A2 Key for Schools je ideální přípravou na B1 Preliminary for Schools.

Více informací o zkouškách:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/

 

ROZVRH

kurz               kde                                                                    kdy

KET (A2)       Gymnázium pod Svatou Horou Příbram        pátek  14:15 - 15:15          

 

Termín ukončení přijetí přihlášek     15.9. 2020 

Zahájení výuky v kurzu                     pátek  18. 9. 2020 

 

 

Přípravné kurzy PET (B1)

Zkouška B1 Preliminary for Schools (dříve známá jako PET for Schools) testuje angličtinu na úrovni B1. Na tuto zkoušku se obvykle připravují žáci v 8. - 9. třídě na 2. stupni základní školy anebo studenti na středních školách. Od roku 2020 má zkouška nově 4 části (Reading and Writing jsou odděleně) a studenti musí prokázat vyšší úroveň produktivních dovedností (zejména v sekci writing and speaking). Na konci zkoušky studenti získávají mezinárodně uznáváný certifikát s dlouhodobou platností. Úroveň B1 je očekávanou úrovní angličtiny ze střední školy a na úrovni B1 jsou připravovány státní maturity v České republice. Zkouška B1 Preliminary je ideální přípravou na zkoušku B2 First for Schools.

Více informací o zkouškách: 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/

 

ROZVRH

kurz             kde                                                                     kdy

PET (B1)     Gymnázium pod Svatou Horou Příbram        úterý  14:30 - 15:30           

 

Termín ukončení přijetí přihlášek     15.9. 2020 

Zahájení výuky v kurzu                     úterý   22. 9. 2020

 

 

Přípravné kurzy FCE (B2)

Zkouška B2 First for Schools (dříve známá jako FCE for Schools) testuje angličtinu na úrovni B2. Na tuto zkoušku se obvykle připravují studenti na středních školách, gymnáziích a jazykových školách a je to nejrozšířenější anglická zkouška na světě. B2 je očekávanou výstupní úrovní angličtiny na gymnáziích v České republice. Zkoušku B2 First for Schools doporučujeme všem studentům, kteří hledají mezinárodně uznávaný certifikát a potřebují potvrdit úroveň angličtiny u přijímacího řízení na vysokou školu v České republice a zahraničí. 

Více informací o zkouškách:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/

 

ROZVRH

kurz              kde                                                                    kdy

FCE (B2)      Gymnázium pod Svatou Horou Příbram       čtvrtek   14:00 - 15:30               

 

Termín ukončení přijetí přihlášek     15.9. 2020 

Zahájení výuky v kurzu                     čtvrtek  24. 9. 2020 

 

 

C1 Advanced (CAE)

Zkouška C1 Advanced (dříve známá jako CAE) testuje angličtinu na úrovni C1. Na tuto zkoušku se obvykle připravují studenti na gymnáziích, bilingvních školách a jazykových školách. Zkouška potvrzuje velmi pokročilou úroveň angličtiny a je důkazem velmi rozvinuté slovní zásoby. Narozdíl od B2 First se v této zkoušce očekává, že dokážete odvodit význam z textu (umíte číst mezi řádky) a jste schopni porozumět dlouhým akademickým článkům. Na konci zkoušky získávají kandidáti mezinárodně uznávaný certifikát s dlouhodobou platností, kterým doloží svoji úroveň angličtiny za účelem přijetí na vysokou školu v České republice a zahraničí. C1 je nejčastěji požadovaná úroveň angličtiny pro vstup na zahraniční univerzity.

Více informací o zkoušce:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/

 

...............................................................................................................................................................................................................................................

Potřebujete poradit s výběrem správného kurzu?

Nabízíme možnost bezplatné on-line konzultace  v dohodnutém čase dle Vašich možností. Napište nám nejlépe e-mail s uvedením Vašeho požadavku a zanechte telefonní číslo. Spojíme se s Vámi a domluvíme termín Vaší konzultace. 

 

Zájemci o kurzy vyšší úrovně, KET (A2),  PET (B1),  FCE (B2)  si mohou vyzkoušet vyzkoušet vzorový online test , který vyhodnotí procentuální úspěšnost u zvolené zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspire jazykové a vzdělávací centrum je certifikovaným přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English

Naše škola se stala autorizovaným partnerem Evropského centra jazykových zkoušek, oficiálního administrátora mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a CaMLA. Což znamená, že zájemcům tak můžeme kromě našich standartních služeb poskytnout jasné informace o zkouškách, přípravné kurzy a zejména samotné mezinárodní zkoušky přímo v našem regionu bez nutnosti dojíždět do vzdálených lokalit.