Mezinárodní jazykové zkoušky

Mezinárodní zkoušky

CAMBRIDGE ENGLISH

 

Cambridge English Exams 2021

Do 19.3. 2021 je možné se registrovat ke zkouškám Cambridge English, které budou probíhat

v Příbrami 22. května 2021.

 

B2 First for Schools (FCE)

B1 Preliminary for Schools (PET)

A2 Key for Schools (KET)

A1 Movers

Pre A1 Starters

 

Závaznou přihlášku ke zkoušce ZDE

zasílejte na naší emailovou adresu : pribram@elec.eu 

Pokyny pro vyplnění přihlášky ZDE 

 

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější anglické certifikáty na světě. 

 

Cambridgeské zkoušky odpovídají jednotlivým úrovním podle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní (CEFR) a navíc jsou sestaveny tak, aby na dané úrovni jazyka testovaly to, co skutečně testovat mají. Zkoušky jsou v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které definují očekáváné výstupní úrovně jazyka na konci každého vzdělávacího období v České republice.

 

Výsledky zkoušek jsou reportovány na stupnici výsledků Cambridge English Scale, která vyhodnocuje jazykové kompetence studentů na každém stupni úrovně jazyka: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Studenti tak získávají užitečnou zpětnou vazbu o tom, co už umí a co se od nich očekává v další úrovni.

 

Zkoušky Cambridge English jsou navrženy tak, že každá zkouška vychází ze znalostí, které jsou rozvíjeny na předchozí úrovni. Při výběru zkoušky je dobré zvážit, za jakým účelem bude certifikát použit. Některé zkoušky (YLE, A2 Key for Schools, B1 Preliminary) jsou vhodnější pro studenty, kteří hledají motivaci a potřebují se dostat na vyšší úroveň angličtiny. Jiné certifikáty slouží jako oficiální doklad pro přijetí na vysokou školu v ČR nebo zahraničí.

 

Zkoušky a testy Cambridge English pro děti a mládež

 

Nejlepší anglické zkoušky vhodné pro základní školy jsou Young Learners Exams (YLE), které jsou určeny dětem ve věku 6 – 12/13 let. 

Zkoušky se dělí na 3 úrovně: Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, které na sebe vzájemně navazují a tvoří ucelenou cestu výuky angličtiny na základní škole.

 

Obsahují spousty zábavných aktivit a děti se učí formou her. 

 

Pokrok je zaznamenáván v certifikátu pomocí erbů "shields", které se získávají v každé části testu. Rodiče a jejich děti dostávají tak výbornou zpětnou vazbu. Výsledky zkoušek ukazuj, jakého pokroku v  angličtině děti dosáhly a jaké jazykové dosvednosti je případně potřebovat při dalším studiu věnovat větší pozornost. Všechny děti získávají certifikát a to je motivuje k dalšímu učení. 

 

Pro starší studenty a střední školy jsou určeny zkoušky A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools a B2 First for Schools. Tyto zkoušky cíleně motivují k intenzivnímu studiu angličtiny. Témata jsou vybrána s ohledem na věk a záliby studentů této věkové kategorie. Vedle varianty zkoušek “for Schools” existují i ve verzi pro dospělé. Pro velmi pokročilé studenty anlgičtiny jsou určeny zkoušky C1 Advanced a C2 Proficiency. Zkoušky je možné složit v papírové podobě nebo na počítači.

 

Pro zájemce o zkoušku Cambridge English zajistíme administrativu spojenou s registrací ke zkoušce. V případě zájmu nás kontaktujte.

Zkoušky Cambridge English probíhají pravidelně každý rok v květnu přímo v Příbrami. Zkoušky organizuje Evropské centrum jazykových zkoušek (administrátor zkoušek Cambridge English). Na průběhu zkoušek se organizačně přímo podílí Jazykové a vzdělávací centrum aspire, které je zároveň autorizovaným partnerem tohoto zkouškového centra s výhradním zastoupením pro příbramský region.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍPRAVNÉ KURZY CAMBRIDGE ENGLISH  2020/2021

Také v tomto školním roce organizujeme přípravné kurzy Cambridge English pro žáky a studenty našich partnerských škol v Příbrami.  

 

                      Základní škola 28. října Příbram                                    PŘIHLÁŠKA

                      Základní škola Jiráskovy sady Příbram                          PŘIHLÁŠKA

                      Základní škola pod Svatou Horou Příbram                     PŘIHLÁŠKA

                      Základní škola Březové Hory Příbram                             PŘIHLÁŠKA

                    

                      Gymnázium pod Svatou Horou Příbram                          PŘIHLÁŠKA

                                Kurzy PET (B1) a FCE (B2)  mohou navštěvovat zájemci z řad široké veřejnosti.

POZOR!   Kurzy FCE a PET v novém termínu! 

                                                                              FCE   čtvrtek    14:00 - 15:30

                                                                              PET   úterý        14:30 - 15:30 

Registrace do kurzů na základě vyplněné závazné přihlášky, součástí přihlášky jsou také Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování jazykových kurzů. 

Přihlášky zasílejte na e-mail: info@aspirecentrum.cz.

Termín ukončení přijetí přihlášek do všech kurzů je 15.9. 2020.    

Po tomto termínu Vám bude na v přihlášce uvedený e-mail zasláno potvrzení o zařazení do kurzu a vystavena elektronická faktura.      

                               

                    Nenašli jste v seznamu Vaší školu a rádi byste přípravné kurzy navštěvovali? Kontaktujte nás.

 

                   

                         Aspire jazykové a vzdělávací centrum je certifikovaným přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English

Naše škola se stala autorizovaným partnerem Evropského centra jazykových zkoušek, oficiálního administrátora mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a CaMLA. Což znamená, že zájemcům tak můžeme kromě našich standartních služeb poskytnout jasné informace o zkouškách, přípravné kurzy a zejména samotné mezinárodní zkoušky přímo v našem regionu bez nutnosti dojíždět do vzdálených lokalit.