Kurzy a výuka

On-line výuka

 

V dnešní době je , více než kdy jindy, kladen zvýšený důraz na schopnost flexibility. Nutnost přizpůsobit se nečekaným situacím v rámci vzdělávání může být někdy poměrně náročné, zároveň ji lze považovat za novou výzvu a té my se rozhodně nebráníme.

 

Jsme připraveni na situaci, kdy bude nutné přejít z důvodů karanténních nebo mimořádných nařízení z prezenční formy výuky v kurzech na on-line výuku.

 

Prostřednictvím videokonferenční aplikace a s řadou podpůrných nástrojů využitelných pro on-line výuku lze prezenční formu výuky nahradit bez omezení její kvality. On-line výuka je vhodná nejen pro individuální ale také pro skupinovou výuku.

 

Z naší zkušenosti vyplývá, že děti i studenti se tomuto typu výuky umí velmi rychle přizpůsobit. Pro mnohé se může stát i preferovaným způsobem vzdělávání.

  

Více o naší on-line výuce naleznete zde.

 

 

Zajímá Vás,  jak se u nás učí? 

 

Náš přistup ve výuce angličtiny vychází z přesvědčení, že dobrá znalost angličtina znamená zejména schopnost porozumět a komunikovat s jistotou. 

 

V našich kurzech se proto v rámci mluveného projevu, v rozsahu odpovídající jazykové úrovně,  zaměřujeme zejména na rozvoj komunikačních dovedností; schopnost pohotově reagovat v běžných každodenních situacích, zeptat na to co nás zajímá, požádat o zopakování sdělené informace navázat na rozhovor a sdělit svůj názor. V kurzech pro pokročilejší studenty se učíme dobře využívat funkční jazyk, komunikovat lexikálně a gramaticky správně s cílem dosažení komunikačního záměru. Ve všech kurzech je samozřejmostí důraz na správnou výslovnost. 

 

Požadovaných výsledků u našich studentů se nám daří dosáhnout také dodržováním výukového plánu a jasnou strukturou jednotlivých lekcí. 

 

  • Maximální využití výukového času

Uvedený čas výuky je plně využit pro samotnou výuku (organizační záležitosti řešíme mimo vyučovací čas).

 

  • Maximální  komunikace v cílovém jazyce

Od začátku používá lektor angličtinu a komunikuje se studenty převážně v tomto jazyce. Také začátečníci si tak automaticky osvojí řadu běžně používaných pojmům. 

 

  • Maximální zapojení všech účastníků kurzu do výuky 

Vzájemná interakce ve skupině, dvojicích nebo s lektorem, hledání odpovědí a správných řešení…. studenti komunikují v angličtině aniž by si to uvědomili a zároveň se tak i učí od sebe navzájem. 

 

  • Maximální efektivita výuky s přehlédnutím k individuálním schopnostem studentů

V případě skupinové výuky počítáme s rozdíly v  jazykové úrovní a schopností porozumět u jednotlivých studentů. Snažíme se o maximální personalizaci výuky ve prospěch každého z nich. Máme za to, že všichni si mohou najít svojí cestu k angličtině.

 

V naší práci se snažíme dělat vše na maximum možného. Zároveň je naší hlavní motivací skutečnost, že naše práce a angličtina nás baví. Uděláme všechno proto, aby bavila také Vás a Vaše děti! Aspire jazykové a vzdělávací centrum je certifikovaným přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English

Naše škola se stala autorizovaným partnerem Evropského centra jazykových zkoušek, oficiálního administrátora mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a CaMLA. Což znamená, že zájemcům tak můžeme kromě našich standartních služeb poskytnout jasné informace o zkouškách, přípravné kurzy a zejména samotné mezinárodní zkoušky přímo v našem regionu bez nutnosti dojíždět do vzdálených lokalit.