Individuální výuka

Jazykové kurzy na míru

Individuální výuka

pro jednotlivce

 • nejefektivnější forma studia:  one- to-one (jeden učitel – jeden student)
 • klient si určí den, hodinu, místo a frekvenci výuky
 • je vhodná zejména pro ty, kterým z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje studium ve větší skupině ve stanovený čas nebo kteří mají specifické požadavky na výuku
 • výuka je vždy přizpůsobena potřebám každého studenta
 • v případě intenzivní formy studia lze postoupit na vyšší jazykovou úroveň za relativně krátkou dobu 
 • ideální jako příprava k mezinárodním zkouškám, k maturitě nebo studiu na VŠ
 • začít lze kdykoliv během školního roku
 • vhodné pro všechny jazykové úrovně
 • výuka probíhá v naší jazykové učebně (po dohodě může za Vámi lektor dojíždět domů nebo na pracoviště)

V případě individuální výuky si klient vždy předplácí určitý objem výuky. Obvykle se jedná o 10 nebo 5 výukových hodin. Získaný kredit hodin je pak postupně vyčerpáván a může být kdykoliv doplněn další objednávkou.

Nabízíme výukové hodiny v délce 60 nebo 90 minut. 

Ceník individuální výuky pro školní rok 2018/19

délka lekce 60 minut 90 minut
cena 390,- Kč 590,- Kč

Cena kurzovného nezahrnuje náklady na učebnice. Ceny jsou konečné, plnění je osvobozeno od DPH.

V případě benefitních zaměstnaneckých programů nabízíme možnost přímé fakturace zaměstnavateli na základě písemné objednávky.

pro skupiny

Sestavte si svůj vlastní skupinový kurz!

Domluvte se s  kamarády či kolegy z práce, vytvořte si vlastní skupinu a my pro Vás připravíme  individuální vzdělávací plán.

 • jeden učitel pro skupinu 2 - 6 studentů
 • individuální přístup za velmi výhodné skupinové ceny
 • nastavení výuky podle vašich požadavků a stanoveného cíle
 • flexibilní přizpůsobení výuky časovým požadavkům klientů
 • výuka probíhá v naší jazykové učebně nebo lektor za studenty dojíždí

V případě zájmu nás konkatktujte. Rádi Vám připravíme výukový plán i cenovou kalkulaci Vašeho kurzu. 

 

 

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY

 

Intenzita a čas výuky je stanoven po vzájemné dohodě s lektorem kurzu.

 

Minimální intenzita  je 1 x 1 výuková hodina ve zvolené délce / týden. 

 

Individuální výuku v rozsahu 10 předplacených hodin lze realizovat nejpozději do 18 týdnů od jejího zahájení a pouze v

rámci školního roku, ve kterém objednávka proběhla.

 

Nerealizovaná výuka se nepřevádí do dalšího časového období, škoního roku ani jiného typu výuky. 

 

Podmínky realizace individuální výuky pro jednotlivce i skupiny se řídí VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, se kterými

bude zájemce o výuku seznámen před jejím zahájením a úhradou kurzovného tak vyjadřuje svůj souhlas. 

 

 

 

                                                                               STORNO PODMÍNKY

 

 

Individuální výuku lze stornovat nejpozději do 18 hodin dne před dnem plánované výuky a dohodnout se na náhradním termínu.V případě, že se klient rozhodne z jakéhokoliv důvodu hodinu zrušit později nebo ke zrušení plánované výuku nedojde, hodina se započítává jako uskutečněná a je klientovi účtována bez možnosti její náhrady.  

 

V případě skupinové výuky lze hodinu stornovat pouze pokud se zrušením souhlasí všichni účastníci kurzu. O zrušení plánované výuky informuje lektora vybraný zástupce skupiny a to nejpozději 24 hodin před dohodnutým časem výuky. Pokud plánovaná lekce proběhne, kurzovné se platí i při neúčasti některého ze zapsaných účastníků skupinového kurzu. 

 

Hodinu lze zrušit pouze telefonicky, písemně nebo osobně. 

Telefon:          705 005 725

E-mail:            info@aspirecentrum.cz

 

Pokud dojde ke zrušení výuky lektorem, výuka bude nahrazena v dohodnutém náhradním termínu.

 

 

   GARANCE KVALITY

V případě, že Vám kurz individuální výuky nebude z jakéhokoliv důvodu vyhovovat lze v záruční lhůtě Vaši objednávku stornovat a kurzové Vám bude vráceno včetně nákladů na již odučené hodiny.

Záruční lhůta činí první dvě vyučovací hodiny.

 

 Aspire jazykové a vzdělávací centrum je certifikovaným přípravným centrem ke zkouškám Cambridge English

Naše škola se nově stala autorizovaným partnerem Evropského centra jazykových zkoušek, oficiálního administrátora mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a CaMLA. Což znamená, že zájemcům tak můžeme kromě našich standartních služeb poskytnout jasné informace o zkouškách, přípravné kurzy a zejména samotné mezinárodní zkoušky přímo v našem regionu bez nutnosti dojíždět do vzdálených lokalit.